พนักงานขับรถ 2 อัตรา
     - เพศ ชาย/หญิง
     - กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด
     - มีประสบการณ์  3 ปี ขึ้นไป 
     - เงินเดือนดี มีสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงและโบนัส 

เซลส์หน่วยรถ 1 อัตรา
     - เพศ ชาย/หญิง
     - กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด
     - เงินเดือนดี มีสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงและโบนัส 

พนักงานบัญชี 3 อัตรา 
     - เพศ หญิง 
     - วุฒิขั้นต่ำ ปวส.  ประสบการณ์  2 ปีขึ้นไป

เสมียนบัญชี 4 อัตรา
     - เพศ หญิง
     - วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป